Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die we hebben verzameld of verwerkt bij het gebruik maken van onze diensten.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die wij gebruiken om iemand te identificeren of om contact met iemand op te nemen.

Voor wie is deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op ieder persoon die deze website bezoekt en op ieder die gebruikt maakt van de dienstverlening van MLX via deze website.

Wie verwerkt je persoonsgegevens

MLX is verantwoordelijk voor de website www.studeergeneeskunde.nl. Deze privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens het gebruik van deze website of onze diensten. MLX vindt het belangrijk om goed met uw privacy om te gaan.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • – Zodat u goed gebruik kunt maken van de diensten die wij leveren
 • – Om in contact met u te komen en te reageren op vragen die u stelt
 • – Om u te informeren over nieuwe of wijzigingen van producten
 • – Om onze website en dienstverlening te verbeteren 
 • – Om onderzoek te doen naar onze dienstverlening en producten
 • – Om wettelijke of contractuele verplichtingen na te kunnen komen.
 • – Zodat u een gebruikersprofiel kunt aanmaken.

Welke persoonsgegeven worden verwerkt

De volgende gegevens heb je aan ons verstrekt of hebben we verzameld doordat je gebruik maakt van onze diensten:

 • – Voor- en achternaam
 • – E-mailadres
 • – Andere persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt bij het contact opnemen met ons.

Hoe zijn we aan uw persoonsgegevens gekomen

Wij zullen alleen persoonsgegevens verzamelen of verwerken waarvoor u toestemming heeft gegeven. Wij hebben deze persoonsgegevens omdat u die zelf hebt aangeleverd of omdat wij die door (analytische) cookies hebben gekregen.

 

Cookies

Wij maken gebruikt van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website wordt geplaatst op uw computer. Deze cookie bevat gegevens zodat bij ieder bezoek aan onze website u wordt herkend. We kunnen daardoor onze website speciaal op u afstemmen en het inloggen makkelijker maken. Bij gebruik van onze website stemt u in met het gebruik van de cookies. 

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Functionele cookies en analytische cookies. Dit doen we zodat we zaken als sessie en inloginformatie kunnen bijhouden en zodat we onder andere inzicht krijgen over bezoekersaantallen en populaire webpagina’s. Dit om informatie beter af te stemmen op uw bezoek aan onze website. Dit gebeurt zowel geanonimiseerd als niet-geanonimiseerd. Als analytische cookie gebruiken wij Google Analytics.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen we om uw privacy te waarborgen

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben we onder andere de volgende maatregelen getroffen:

We maken gebruik van HTTPS waardoor uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden.

Binnen MLX mogen alleen bevoegde medewerkers uw persoonsgegevens inzien voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Sites en diensten van derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als we daartoe door een wet verplicht worden. Als wij persoonsgegevens delen met derden eisen wij dat ook deze derden werken volgens de eisen die de privacy wetgeving stelt. 

Onze website verwijst soms naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op de websites van derden.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook u toestemming in trekken of bezwaar aan tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u mailen met privacy@mlx.amsterdam.  

Daarnaast kunt u altijd een klacht indien bij de bevoegde gegevensbescherming autoriteit.

Heeft u nog vragen

Als u vragen heeft of klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring of omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u mailen naar privacy@mlx.amsterdam.

Versie datum: 27 december 2020