DER 1 – Erythemen

Een erytheem is een tijdelijke, wegdrukbare, niet omschreven roodheid door vaatverwijding. Erytheem komt vooral voor in combinatie met andere efflorescenties. In dit e-book gaat het om dermatosen waarbij erytheem de meest kenmerkende en soms ook enige efflorescentie is (in praktijk betreft het dikw…