DER 2 – Dyschromieen

De normale kleur van de huid kan veranderd zijn. In het voorliggende e-book worden afwijkingen zoals Naevi, Lentigo, Epheliden, Cafe-au-lait vlekken en andere besproken.