DER 4 – Tumoren en zwellingen

Zwellingen van de huid kunnen imponeren veroorzaakt zijn door onder de huid liggende zwellingen, zoals cystes of lymfekliervergrotingen. In het volgende e-book zijn zwellingen en ulceraties van de huid zelf beschreven, waarbij een onderscheid is gemaakt in benigne, pre-maligne en maligne aan…