DER 8 – Vesiculobulleuze dermatosen

In het komende e-book zullen de meest voorkomende vesiculobulleuze dermatosen besproken worden, en dan met name de dermatosen waarbij de vesicula of de bulla de primaire efflorescentie is. Er zijn verschillende huidziekten die gepaard kunnen gaan met vesiculae en/of bullae. Deze zullen in de hoofd…