GYN 9 – Voortplantingsgeneeskunde

We maken onderscheid tussen subfertliteit en infertiliteit. Dit e-book is onderverdeeld in het onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de subfertilteit, de mogelijke behandeling en mogelijk het behouden ervan.