HLK 4 – Kinderchirurgie

Kinderchirurgie behelst het medisch specialisme dat zich bezig houdt met specifieke chirurgische ziektebeelden bij foetussen, baby’s, kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld congenitale malformaties, thoracale en abdominale wand defecten en juveniele tumoren.