HLK 7 – Oncologie

Aandoeningen van de mamma en de weke delen worden beschreven. Vanuit klinische oogpunt is de differentiatie van maligniteit van de mamma van benigne afwijkingen belangrijk. Daarom worden ook benigne mammaafwijkingen hier besproken. Verder komen maligniteiten van het overig lichaam aan bod die a…