HLK 8.3 – Gastro-intestinale chirurgie 3

In het voorliggende e-book worden veel voorkomende aandoeningen van colon en rectum uit chirurgisch perspectief beschreven. Aandoeningen van abdomen zijn ook in de e-books Interne Geneeskunde te vinden.