INT 5 – Maag-, darm- en lever

Een van de meest omvangrijke e-books. Aandoeningen van de hele tractus digestivus worden besproken.