INT 6 – Nefrologie

Acute en chronische nieraandoeningen worden in het e-book besproken. Verder zijn cystische nieraandoeningen en urolithiasis te vinden.