NEU 11 – Congenitale afwijkingen

Er bestaan veel congenitale afwijkingen die gepaard gaan met neurologische symptomen. In dit e-book worden psychomotore retardatie en spina bifida.toegelicht.