NEU 5 – Neuromusculaire en perifere zenuwaandoeningen

Neuromusculaire aandoeningen is een verzamelnaam voor ziekten van het perifeer motorneuron, zenuwwortels, perifere zenuwen (zie hoofdstuk hierna), de neuromusculaire overgang en spieren. Hierna wordt allereerst myasthenia gravis besproken, de meest bekende en meest voor…