NEU 9 – Vestibulaire stoornissen

Vertigo betekent draaiduizeligheid. Klachten kunnen anatomisch gezien veroorzaakt worden door afwijkingen in het centraal zenuwstelsel (hersenstam/cerebellum) of door afwijkingen meer in de periferie gelegen (evenwichtsorgaan/nervus vestibularis). Centrale origine: ischemie, bloeding, demyeli…