PED 13 – Kinderendocrinologie

In het 13e e-book Kinderendocrinologie komen aandoeningen van thyroïd en parathyroïd, pancreas, bijnier en gonaden aan bod. Een vertoning van de functie van deze organen, in de organen zelf of in de aansturing kan tot uiteenlopende klachten leiden.