PED 3 – Neonatologie

Het voorliggende e-book geeft een beknopte introductie over ziektebeelden van de neonatale fase.