PSY 11 – Drangstoornissen

Een drangstoornis is een psychiatrische stoornis waarbij er sprake is van een zeer sterk of afwijkend verlangen om een lustvolle handeling te verrichten, die schadelijk is voor de persoon zelf of voor anderen. Hierbij wordt er gestreefd naar een dranghandeling, wat gepaard gaat met een toenemend gev…