PSY 13 – Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen die in de vroege jeugd ontstaan. Onder deze stoornissen vallen de verstandelijke beperking, de autismespectrumstoornis (ASS) en sociale (pragmatische) communicatiestoornis, aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)en de ticstoorni…