PSY 18 – Psychiatrische diagnostiek en classificatie

Diagnostiek en classificatie is nodig voordat een behandeling wordt gestart. Een belangrijk verschil met de somatische geneeskunde is dat in de psychiatrie de functies waarmee de patiënt zijn of haar klachten meedeelt (denken, spreken) mogelijk horen tot de gestoorde psychische functies die onderzoc…