PSY 6 – Psychotrauma stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen

De in dit e-book beschreven stoornissen hebben met elkaar gemeen dat ze ontstaan in reactie op stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Veel mensen maken in hun leven één of meerdere traumatische gebeurtenissen mee, maar slechts een minderheid ontwikkelt in reactie hierop een psychotraumagerela…