PSY 7 – Neurocognitieve stoornissen

Neurocognitieve stoornissen zijn hersenaandoeningen waarbij de cognitieve functies zijn aangedaan. Patiënten hebben dan bijvoorbeeld moeite met het geheugen, de oriëntatie, het oordeelsvermogen, spreken en/of plannen. Ook kunnen er gedragsproblemen optreden.