SC 18 – Krachtsverlies

Krachtverlies uit zich acuut of chronisch en de oorzaak is afhankelijk van het niveau waarop er dysfunctie is.