SC 20 – Somberheid

Somberheid is een subjectieve, weinig specifieke klacht met zowel psychiatrische als somatische etiopathogenese.