SC 4 – Gehoorverlies

Bij de huisarts hebben 40 per 1000 patiënten last van slechthorendheid en dat neemt met de leeftijd toe tot 245 per 1000.