SC 6 – Visusverlies

Visusdaling kan geleidelijk en acuut voorkomen. De differentiaal diagnose varieert met name op basis van leeftijd.